Bezpieczny Dolnoślązak – chroń swoje dane w sieci podczas zdalnej nauki. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje  działania w ramach programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnoślązak” kładzie szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Nowa edycja programu podobnie jak poprzednia, skierowana jest do uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych. Poznajcie film informacyjno-edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa w Internecie.

 

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo jest kwestią dotykającą każdego z nas. W celu zwiększenia świadomości i uniknięcia zagrożenia, pamiętajcie o kilku zasadach bezpieczeństwa w sieci:

1.Instalowanie i aktualizacja dobrego programu antywirusowego.

2.Znajomość i stosowanie się do zabezpieczeń na stronach bankowych, czujność przy korzystaniu z bankowości elektronicznej.

3.Dokonywanie płatności tylko i wyłącznie z własnych urządzeń lub z urządzeń osób zaufanych oraz niekorzystanie z publicznych sieci. Wyszukiwanie strony banku poprzez wpisanie jego nazwy ręcznie w górnym pasku wyszukiwarki, nie poprzez samą wyszukiwarkę.

4.Nieudostępnianie swoich danych (bank nie pyta o poufne dane, czyli np. kod PIN do karty płatniczej).

5.Nieinstalowanie nielegalnego oprogramowania.

6.Nieotwieranie wiadomości i załączników z nieznanych źródeł.

7. Niewchodzenie na podejrzane strony.

8.Skanowanie komputera dobrym programem antywirusowym.

9.Regularna aktualizacja oprogramowania na komputerze, szczególnie oprogramowania przeglądarek internetowych

10.Regularna zmiana haseł do komputera, konta internetowego itp. (najlepsze hasła są trudne, do każdej usługi internetowej inne).

 

Stosuj się do zasad zwiększających poziom bezpieczeństwa w sieci i chroń swoje dane osobowe.

Film przygotowany przez Oliwera Lipińskiego z klasy 1W

Przewiń do góry