Podstawowym założeniem klasy integracyjnej  jest stworzenie każdemu młodemu człowiekowi  optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

 KLASA INTEGRACYJNA:

  • Maksymalnie 20 uczniów w klasie, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Pomoc i opieka nauczyciela wspierającego;
  • Zajęcia rewalidacyjne
  • IPET (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny) – Zespół ds. Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej określa cele, metody i formy wykorzystywane do pracy z uczniem z niepełnosprawnością.
  • Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają zapewniony bezpłatny dojazd do szkoły

ZAPEWNIAMY ZNAKOMITE WARUNKI :

Nasz obiekt jest w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową – posiadamy podjazd, windę i dostosowaną toaletę. W szkole codziennie jest do dyspozycji wykwalifikowana pielęgniarka szkolna.

 

Zielona sala

Jesteśmy jedyną wałbrzyską  szkołą średnią posiadającą świetlicę dla młodzieży. Miejsce to zwane przez uczniów i nauczycieli „Zieloną salą” powstało głównie z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami. Każdy uczeń może zrelaksować się na wygodnych pufach i sofie. Świetlica otarta jest codziennie i można z niej skorzystać przed/po lekcjach, a także w czasie tzw. okienek.  Sala ma swojego „dobrego duszka”, którym jest pani Halina Strzałba pełniąca funkcję opiekuna sali.

 

Kadra pedagogiczna

Jedną z ważniejszych części składowych każdej szkoły jest jej kadra pedagogiczna. Nad naszą młodzieżą czuwa wykwalifikowana , kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna grupa specjalistów. Zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dba o przyjazną i dobrą atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa.

W naszej szkole pracują nauczyciele-specjaliści różnych dziedzin z obszaru pracy z uczniem z niepełnosprawnościami, są to m.in:  rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, fizjoterapia, tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, psychologia, pedagogika specjalna, doradztwo zawodowe. Nauczyciele na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego – szkolenia/kursy/warsztaty/konferencje/studia podyplomowe.

Do dyspozycji młodzieży i rodziców jest pedagog i psycholog szkolny.

Współpracujemy z instytucjami zewnętrznymi taki jak:

  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wałbrzychu

W ramach współpracy kierujemy uczniów Na wstępne badania diagnostyczne, korzystamy z konsultacji i szerokiej wiedzy specjalistów z tej placówki.

Centrum Integracji Rodziny w Wałbrzychu
W ramach współpracy realizujemy zajęcia profilaktyczne, uczestniczymy w konferencjach placówki oraz kierujemy do programu „Fred  Goes NET”.

  • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna PSSE w Wałbrzychu

W ramach współpracy realizujemy programy edukacyjno – profilaktyczne np. „Wybierz Życie – Pierwszy krok”; „ARS – Czyli jak dbać o miłość”. Specjaliści z tej placówki prowadzą zajęcia profilaktyczne i edukacyjne oraz prowadzą szkolenia dla nauczycieli-koordynatorów programów.

Przewiń do góry