historia szkoły - budynek.jpeg

Historia naszej szkoły jest historią rozwijającego się miasta. 1 września 1955 r. przy ulicy Lenina 50 (obecnie Andersa na Białym Kamieniu) w budynku obecnej Szkoły Podstawowej Nr 6 zostaje utworzona szkoła – IV Liceum.

Początkowo w placówce pracowało dziewięciu nauczycieli ucząc 40 uczniów,  a na czele stał Pan Eugeniusz Fałęcki.  Po roku nastąpiła zmiana – dyrektorem zostaje Pani Jadwiga Jarosz. Szkoła jest wówczas tzw. 11-letnią szkołą ogólnokształcącą – tworzą ją 4-letnie liceum i 7-letnia szkoła podstawowa.

W roku szkolnym 1957/58 decyzją władz miejskich przeprowadzamy się do obiektu Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ulicy 22 lipca (obecnie 11 listopada na Starym Zdroju).  W tym miejscu uczyliśmy się pracowaliśmy i osiągaliśmy sukcesy przez 20 lat.

Na koniec roku szkolnego 1977/78 została podjęta decyzja o kolejnej przeprowadzce – do nowego, tym razem samodzielnego budynku przy ul. Sokołowskiego 75 na Piaskowej Górze, w którym znajdujemy się obecnie.  Ten etap  to zarazem 3 letnia tułaczka po sąsiednich szkołach Piaskowej Góry za salą gimnastyczną i do obiektów Zagłębia Wałbrzych w dzielnicy Biały Kamień za basenem.

Pierwsze roczniki absolwentów, którzy złożyli egzamin dojrzałości w nowym obiekcie szkolnym, na początku lat 80-tych, to wielu znanych w dzisiejszym życiu Wałbrzycha osobistości świata polityki, medycyny, sądownictwa, dziennikarstwa  czy  oświaty.

Od 1981 r. posiadamy nie tylko nowy obiekt szkolny, ale również dużą salę gimnastyczną, nowe boiska a od następnego roku basen. Takie warunki zaowocowały rozwojem sportu szkolnego i wzmocnieniem rozpoczętego pod koniec lat 70  kształcenia sportowego na kierunkach z rozszerzonym  programem wychowania fizycznego. Początek lat 80-tych to moment, kiedy razem z nami dystans czasu pokonywali późniejsi olimpijczycy, sportowcy znani do dziś na arenach kraju i świata.

Okres transformacji politycznej to rok szkolny 1988/89, wtedy także przy IV LO następują zmiany. Powstaje Szkoła Podstawowa Nr 34, kształcąca od klasy VI do VIII, uczniów uzdolnionych sportowo. W tym czasie tworzy się Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 4. W tym kształcie placówka funkcjonuje przez kolejne 10 lat. Dopiero w  1999 r. reforma oświatowa wprowadza kolejne zmiany, powodując przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 34 w Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11.

Początek XXI wieku to kolejna zmiana nazwy szkoły. Od roku szkolnego 2002/2003 funkcjonujemy jako Zespół Szkół Nr 4. Nazwa szkoły istnieje do chwili obecnej, zmianom podlegały jednak szkoły wchodzące w skład zespołu. I tak od roku szkolnego 2006/2007 do Zespołu dołącza, utworzona na bazie klas sportowych wyłonionych z IV Liceum,  szkoła pod szyldem Liceum Sportowe.  W 2008 roku likwidacji  zostaje poddane V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Piastów Śląskich na Wałbrzyskim Podzamczu. Wówczas, w roku szkolnym  2008/2009, IV Liceum zostaje połączone z likwidowaną placówką.

Od tego czasu do chwili obecnej funkcjonują w Zespole: Publiczne Gimnazjum Sportowe  Nr 11, Liceum Sportowe i IV Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Integracyjnymi tworząc Zespół Szkół Nr 4. 1 stycznia 2012 r.  Uchwałą Rady Powiatu,  szkoła otrzymuje imię Janusza Kusocińskiego.

1 września 2012 r. w naszej placówce rozpoczynają edukację klasy mundurowe. W tym samym roku zostaje podpisana umowa z klubem Victoria PWSZ dzięki której w gimnazjum zostaje otwarty Siatkarski Ośrodek Szkolny.

W ciągu 60 lat istnienia 14-krotnie zmienialiśmy kapitana a w zmaganiach z biegiem życia umacnialiśmy się jako dobra szkoła ogólnokształcąca i sportowa.

 
Przewiń do góry