TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY SPORTOWEJ

Testy sprawnościowe     KLASA SPORTOWA

  1. Kandydaci do klasy sportowej wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 11 czerwca 2021 r.  Godzina 14:00

Zapisz się: 74 664 88 80 lub zgłoś się online

ZGODA pobierz, wydrukuj, przynieś podpisane przez rodzica na test

Zbiórka kandydatów przystępujących do testów sprawnościowych do klasy sportowej przed wejściem do szkoły.

* stadion lekkoatletyczny Piaskowa Góra ul. Kusocińskiego

*w przypadku złych warunków atmosferycznych testy odbędą się w hali sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE:

  1. Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości, wytrzymałości i skoczności.

Test obejmuje cztery próby:

1)bieg na 60m,

2)bieg na 600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy),

3)rzut piłką lekarską(3kg )z miejsca, w przód, zza głowy,

4)skok w dal z miejsca.

  • Zapisy na testy sprawnościowe do 10 czerwca 2021 r w sekretariacie szkoły,  w dniu testów sprawnościowych lub online. Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.

 UWAGA !!! Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

Przewiń do góry