Jak mogę zwiększyć swoje szanse dostania się do szkoły?

Podczas procesu elektronicznej rekrutacji wybierz na pierwszym, drugim i trzecim miejscu naszą szkołę i zaznacz inny profil klasy. Na pierwszym miejscu zaznacz ten, na którym najbardziej Ci zależy. Potem kolejny.

Zadbaj aby mieć dyplomy świadczące o Twoich osiągnięciach, zaświadczenie o wolontariacie jeżeli w nim uczestniczyłeś itp. Informacje o tym jak zdobyć dodatkowe punkty rekrutacyjne na pewno otrzymasz w swojej szkole podstawowej.

Z których przedmiotów na świadectwie są brane pod uwagę oceny w procesie rekrutacyjnym ?

klasa: oceny z:
mundurowa – policyjna matematyka, j. polski
wiedza o społeczeństwie/historia
j. angielski/j. niemiecki
mundurowa – strażacka matematyka, j. polski
biologia/chemia
j. angielski/j. niemiecki
mundurowa – przygotowania
wojskowego
matematyka, j. polski
wiedza o społeczeństwie/geografia
j. angielski/j. niemiecki
sportowa matematyka, j. polski
biologia/wychowanie fizyczne
j. angielski/j. niemiecki
blogersko – artystyczna matematyka, j. polski
informatyka
j. angielski/j. niemiecki
komunikacji społecznej ( integracyjna) matematyka, j. polski
informatyka
j. angielski/j. niemiecki

Jakie są terminy dotyczące rekrutacji ?

16 maja – 31 maja 2022 r.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły do klas sportowej i przygotowania wojskowego.

16 maja – 20 czerwca 2022 r.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęci do szkoły do klas policyjnej, strażackiej, blogersko – artystycznej oraz komunikacji społecznej.

9 czerwca 2022 r.

Pierwszy termin testów sprawności fizycznej do klas sportowej i przygotowania wojskowego.

15 czerwca 2022 r.

Pierwszy termin - podanie na stronie internetowej szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu sprawnościowego

30 czerwca 2022 r.

Drugi termin testów sprawności fizycznej do klas sportowej i przygotowania wojskowego dla tych, którzy z uzasadnionych, ważnych przyczyn (np. choroba) nie mogli wziąć udział w testach w pierwszym terminie.

8 lipca 2022 r.

Drugi termin  - podanie na stronie internetowej szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik dodatkowego testu sprawnościowego

21 lipca 2022 r. 

Podanie na stronie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

1 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

PDFTerminy postępowania rekrutacyjnego na rok 2022-2023.pdf (641,16KB)
 

Tu pobierzesz zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział w testach sprawnościowych   ⇒   PDFOSWIADCZENIE-RODZICOW.pdf (415,35KB)

Przewiń do góry