LINK DO PORTALU REKRUTACYJNEGO

PDFTerminarz postępowania rekrutacyjnego 2024-2025.pdf (519,65KB)

Harmonogram rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu

16 maja – 29 maja 2024 r.

Złożenie wniosku (elektronicznie) o przyjęcie do szkoły do klas sportowej i przygotowania wojskowego.

16 maja – 17 czerwca 2024 r.

Złożenie wniosku (elektronicznie) o przyjęci do szkoły do klas policyjnej, strażackiej, medialno - turystycznej.

7 czerwca 2024 r. godz.14.00

Pierwszy termin prób sprawności fizycznej do klas sportowej i przygotowania wojskowego.

18 czerwca 2024 r.

Pierwszy termin - podanie na stronie internetowej szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawnościowej

21 czerwca - 5 lipca 2024 r.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • wpisanie do systemy przez kandydata ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • dostarczenie kopii lub oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

19 czerwca 2024 r. godz.10.00

Drugi termin prób sprawności fizycznej do klas sportowej i przygotowania wojskowego dla tych, którzy z uzasadnionych, ważnych przyczyn (np. choroba) nie mogli wziąć udziału w pierwszym terminie.

3 lipca 2024 r.

Drugi termin  - podanie na stronie internetowej szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu sprawnościowego

15 lipca 2024 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 lipca - 22 lipca 2024 r.

Potwierdzenie przez kandydatów zakwalifikowanych woli przyjęcia do szkoły - dostarczenie do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

23 lipca 2024 r. godz.12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przewiń do góry