Klasa strażacka z elementami ratownictwa medycznego i pożarnictwa to klasa Liceum Ogólnokształcącego z przygotowaniem do matury i na studnia wyższe . Jest to klasa, która merytorycznie i praktycznie przygotowuje także do dalszej nauki w służbach mundurowych czy ratownictwie medycznym. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Klas Mundurowych, który reguluje m.in. obowiązek zakupu na koszt własny umundurowania i koszulki z logo szkoły, który uczniowie noszą przez cały okres nauczania.

Pokazy musztry uświetniają różnego rodzaju uroczystości organizowane na terenie szkoły i Wałbrzycha. Dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Wałbrzychu odbywają się cyklicznie zajęcia w jednostce Straży Pożarnej. Raz w semestrze organizowane są manewry w PSP w Jeleniej Górze. Podczas manewrów uczniowie pozorują zadania, czynnie biorą udział w zajęciach – również nocnych. 

Uczniom klasy strażackiej  proponujemy:

 1. rozszerzenia z biologii, języka obcego, matematyki lub chemii
 2. cyklicznie zajęcia w jednostce Straży Pożarnej w Wałbrzychu zajęcia z ratownictwa medycznego
 3. zajęcia w OSP Wałbrzych – możliwość zapisania się do Młodzieżowej Grupy OSP działającej przy szkole
 4. raz w semestrze manewry w PSP w Jeleniej Górze,
 5. udział w zajęciach z ratownictwa wodnego
 6. miejsce w internacie szkolnym

Warunki stawiane kandydatom

 1. nienaganne zdrowie
 2. dobry poziom sprawności fizycznej – do tej klasy nie ma  testów sprawności  fizycznej
 3. co najmniej poprawna ocena z zachowania

Uczniowie maja prawo do awansu na wyższy stopień.

Stopnie awansu:

 1. Młodszy Kadet
 2. Kadet
 3. Starszy Kadet
 4. Nadkadet

 

 

Przewiń do góry