Klasa policyjna jest klasą Liceum Ogólnokształcącego z przygotowaniem do matury a w dalszej kolejności na studiów oraz merytorycznym i praktycznym przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Klas Mundurowych, który reguluje m.in. obowiązek zakupu we własnym zakresie umundurowania oraz noszenia go w trakcji nauki.  Uczniowie posiadają umundurowanie codzienne oraz koszulki z naszytym logo szkoły. Uczniowie szkoły uświetniają rożnego rodzaju  uroczystości organizowane na terenie miasta Wałbrzycha.

Uczniom klasy policyjnej proponujemy:     

 1. rozszerzenia z języka polskiego, języka obcego, historii lub wiedzy o społeczeństwie
 2. zajęcia z bezpieczeństwa i porządku publicznego z edukacją prawną i elementami kryminalistyki
 3. cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów sekcji Policji i Sądu
 4. naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz teorii wiedzy o broni
 5. zajęcia z samoobrony i pierwszej pomocy
 6. udział w konkursach i olimpiadach policyjnych
 7. zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym oraz poza terenem szkoły, m.in. w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu
 8. udział w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, Sądzie Okręgowym w Świdnicy
 9. poznanie funkcjonowania Zakładu Karnego we Wrocławiu
 10. miejsce w szkolnym internacie

Warunki stawiane kandydatom:

 • nienaganne zdrowie
 • dobry poziom sprawności fizycznej - do tej klasy nie ma testów sprawnościowych
 • co najmniej poprawna ocena z zachowania

Uczniowie maja prawo do awansu na wyższy stopień.

Stopnie awansu :

 1. Młodszy Kadet
 2. Kadet
 3. Starszy Kadet
 4. Nadkadet

 

Wszystkie nowinki z działalności klas policyjnych znajdują się w aktualnościach na stronie głównej oraz na fanpage szkoły na facebooku. ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY DO NAS

 

Przewiń do góry