Dnia 05.06.2024 odbyło się planowe spotkanie klas o profilu wojskowym ze starszym kapralem Damianem Świtalskim w ramach programu "Edukacja z wojskiem"- przygotowanym i realizowanym we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. 

 

Głównym celem było podniesienie świadomości młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie nawyków i umiejętności z zakresu obrony i zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania i sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz udzielania pomocy.

Młodzież wykazała się nie tylko dużym zaangażowaniem ale i wysokim poziomem wiedzy i świadomości w ww. tematach. Kapral Damian Świtalski wraz z dyrektorem Bogusławem Kutą wręczyli uczniom certyfikaty uczestnictwa w programie. 

 

Przewiń do góry