WAŻNE LINKI

Portal edukacyjny Miasta Wałbrzych - tutaj rozpoczniesz proces rekrutacji 

 

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2023/24 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

PDFZawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 2024.pdf (156,31KB)

PDFZawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim 2024.pdf (162,61KB)

PDFZawody wiedzy artystyczne i sportowe organizowane przez KO na terenie szkoły 2024.pdf (828,37KB)

 

DOKUMENTY

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS O PROFILACH MUNDUROWYCH (POLICYJNA, STRAŻACKA I PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO).

Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do rodziców kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas o profilach mundurowych o zapoznanie się z przepisami regulującymi przyjęcie do pracy w służbach mundurowych.

Planując karierę dziecka powinno się wziąć pod uwagę w dużej mierze zainteresowania, możliwości intelektualne oraz stan zdrowia.

Poniżej zamieszczamy linki do:

  1. Prawo oświatowe (art. 143)
  2. Rozporządzenie MON w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
  3. Wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.
     

 

Przewiń do góry