Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DLA MŁODYCH LIDERÓW

To wspólne dzieło Towarzystwa Karkonoskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze oraz Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Już wkrótce w Jeleniej Górze ruszy Uniwersytet Młodzieżowych Liderów.

Do udziału w przedsięwzięciu zostanie zaproszonych około 40 uczniów ze szkół, które brały udział w dotychczasowych projektach firmowanych przez Towarzystwo Karkonoskie. Poza uczniami jeleniogórskich szkół podstawowych i średnich jest to też młodzież z Wałbrzycha, Kamiennej Góry i Mysłakowic. Przez jeden semestr (6-7 wykładów od marca do czerwca) uczniowie będą brać udział w zajęciach w systemie akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym. Tematem zajęć, dostosowanych poziomem dla 14 – 15 latków będzie zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społeczna

Do naszego projektu zaprosiliśmy tych, którzy mają zadatki na liderów w swoich środowiskach, nie boją się wyzwań i nowych kontaktów – mówi organizator przedsięwzięcia Mariusz Synówka. - Ci, którzy przetrwają i pomyślnie zaliczą podejście egzaminacyjne - otrzymają dyplomy ukończenia "małych studiów" i propozycje współpracy przy realizacji kolejnych projektów.
Nasza uczelnia zdecydowała się wejść w tej projekt, bo realizujemy strategię odpowiedzialności i jest to zbieżne z naszymi wartościami – mówi dziekan jeleniogórskiej filii UE we Wrocławiu dr Piotr Rogala. - Zadanie jakie mamy do wykonania w ramach tego projektu jest też zgodne z naszymi kompetencjami, czyli kształceniem młodych liderów, przekazywaniem im wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi. To jest coś w czym czujemy się dobrze i w czym możemy pomóc. Traktujemy to także jako działanie promocyjne, bo liczymy, że choć część uczestników projektu zostanie w przyszłości naszymi studentami.