IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego
otrzymało z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację celową w wysokości 54 912,00 złotych na zakup
umundurowania dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego- klasa 1W i 2W. Całkowity koszt
realizacji zadania: 68 640,00 złotych, w tym 20% wartości tj. 13 728,00 złotych pokrywa organ
prowadzący szkołę: Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu.

Przewiń do góry